SHORT COURSE

Senarai dan Maklumat Kursus Latihan Kemahiran
(Kursus Pendek)

Topik Pembelajaran
 1. Keselamatan
 2. Teori Elektrik
 3. Lukisan Litar Elektrik
 4. Pendawaian Litar Eletrik
 1. Kotak Fius Agihan
 2. Lampu dan Kipas
 3. Timer and Photocell Switch
 4. Socket 13A
 5. Pengebumian Elektrik
 6. Pengujian Eletrik (Keterusan, Penebatan, Pembumian)
Tempoh Pembelajaran
2 Hari
Topik Pembelajaran
 1. Pengenalan tentang teknologi fotovolta
 2. Kaedah tenaga elektrik dihasilkan melalui teknologi fotovolta
 3. Sistem fotovolta dari peringkat asas penjanaan sehingga ke beban
 4. Sengaraan pada sistem fotovolta
 5. Aturan keselamatna bagi pepasangan sistem fotovolta
Tempoh Pembelajaran
2 Hari
Topik Pembelajaran
 1. Asas Lukisan AutoCAD
 2. Layout Plan
 3. Drawing Site Plan
 4. Sigle Line Diagram
Tempoh Pembelajaran
2 Hari
Topik Pembelajaran
 1. Pengenalan kepada Teknologi Dron
 2. Peraturan dan Perundangan Penerbangan
 3. Keselamatan Penerbangan
 4. Jenis dan Spesifikasi Dron
 5. Prinsip Pengendalian Dron
 6. Penyelenggaraan Dron
 7. Cabaran mengendalikan dron
Tempoh Pembelajaran
2 Hari
Topik Pembelajaran
TBA
Tempoh Pembelajaran
TBA

Request Education Counselling Appointment