TRAIN & PLACE PROGRAMME

PROGRAM LATIHAN UNTUK SISWAZAH
KEJURUTERAAN RADIO FREKUENSI

Matlamat Program

Matlamat utama program ini ialah untuk menyediakan latihan profesional kepada para peserta bersandarkan kepada keperluan industri telekomunikasi yang terkini, dan meningkatkan kebolehpasaran pencari kerja serta menjamin penempatan pekerjaan pada akhir program.

Program ini amat bermanfaat kepada peserta dan mempunyai matlamat jangka masa panjang kepada perkembangan industri negara termasuklah: -

 1. Melengkapkan peserta dengan kemahiran dan pengetahuan yang luas dalam bidang Kejuruteraan Radio Frekuensi.
 2. Mewujudkan tenaga kerja yang cekap, profesional dan bersedia untuk bekerja dalam industri Telekomunikasi
 3. Meningkatkan pengetahuan peserta dari segi pemahaman prinsip Kejuruteraan Radio Frekuensi dan aplikasinya selaras dengan piawaian antarabangsa.
 4. Mendedahkan peserta kepada persekitaran kerja dalam Kejuruteraan Radio Frekuensi.
Kelebihan Program
 1. Yuran Ditaja Sepenuhnya.
 2. Makanan dan Penginapan Disediakan.
 3. Latihan Teori & Praktikal Secara Bersemuka Di Dalam Kelas Selama 6 Hari.
 4. Insuran Kemalangan Diri Selama Setahun.
 5. Peserta Akan Dianugerahkan Dengan Sijil Radio Frequency Network Installation & Maintenance–Telecommunication Oleh City & Guilds Assured, United Kingdom (UK).
 6. JAMINAN Penempatan Pekerjaan Dalam Industri Telekomunikasi.
Syarat Permohonan
 1. Berstatus Bumiputera Malaysia.
 2. Graduan Lepasan IPTA/S.
 3. Kelayakan Diploma dan Ijazah
 4. Tidak Bekerja.
 5. Tiada Rekod Jenayah.
Prospek Kerjaya

Untuk Kelayakan Diploma Laluan Kerjaya Penolong Jurutera RF termasuk yang berikut tetapi tidak terhad kepada:

 1. Wireless Measurement Technician
 2. Implementation Supervisor
 3. Field Technician
 4. Alarm Monitoring & Escalation Technician
 5. Technical Site Survey Technician

Untuk Kelayakan Ijazah Laluan Kerjaya Jurutera RF termasuk yang berikut tetapi tidak terhad kepada:

 1. OSS Engineer
 2. Optimization Engineer
 3. Wireless Measurement Engineer
 4. Customer Experience Management
 5. RF Planner
 6. Transmission Engineering
Penganugerahan Sijil
Radio Frequency Network Installation & Maintainance-Telecommunication

Pemasangan & Penyelenggaraan Rangkaian Frekuensi Radio–Telekomunikasi

Click here for details

Pengambilan Dibuka Sekarang