CA1C & CA2C PROGRAMME

Persijilan Fiber Optik CA1C & CA2C

Sijil CA1C & CA2C adalah sijil yang dikeluarkan oleh Telekom Malaysia (TM) sebagai badan pertauliahan dan diikiraf oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bagi memenuhi keperluan pekerja mahir dalam bidang Fiber Optik. Kursus ini merangkumi pembelajaran dalam bidang fiber dari segi pemasangan fiber optik dibahagian luaran dan dalaman yang memenuhi piawaian SKMM.

Kursus Latihan

Kelas Persediaan Ujian Kecekapan Fiber Optik
1. Pendawaian Dalaman (CA1C/E07)
Modul kursus ini merangkumi: -
 1. Asas Fiber Optik.
 2. Pengenalan kepada Sistem Rangkaian FTTH.
 3. Struktur Kabel Fiber Optik.
 4. Prosidur Pemasangan di Rumah Pelanggan.
 5. Panjang Gelombang di dalam Rangkaian FTTH.
 6. Label dan Tag.
 7. Pengujian Kabel Fiber Optik (Testing).
2. Pendawaian Luaran (CA2C/E08)
Modul kursus ini merangkumi: -
 1. Pengenalan kepada Kabel Fiber Optik dan Keselamatan di Tempat Kerja.
 2. Pemasangan Sub-Sesalur (Talian Bawah Tanah).
 3. Menarik Kabel Fiber Optik ke Dalam Sub Duct.
 4. Prosidur Pemasangan di Rumah Pelanggan.
 5. Penyambungan Kabel Fiber Optik (Splicing).
 6. Pengujian Kabel Fiber Optik (Testing).
contoh kelas pendawaian luaran TEC

Mengenai Kursus

Mengenai Kursus

Kelas Persediaan ini dapat membantu para peserta menjawab soalan peperiksaan dengan lebih berkesan berkaitan pemasangan dan pengujian sistem fiber optik serta aspek keselamaatan bagi kerja-kerja di bahagian dalaman (CA1C) dan di bahagian luaran (CA2C).

Sijil Kecekapan Fiber Optik ini terbahagi k epada 2 jenis pensijilan iaitu :-

 1. 1(C) – Premis Pelanggan :

  Gentian Optik – Pemasangan, Penyambungan, Ujian dan Penyenggaraan

 2. 2(C) – Rangkaian :

  Gentian Optik – Pemasangan, Penyambungan, Ujian Dan Penyenggaran Aerial Dan Di Bawah Tanah

Untuk mendapatkan Sijil Kecekapan Fiber Optik CA1C atau CA2C para peserta dikehendaki lulus Peperiksaan TM yang dijalankan secara dalam talian (Online) yang dikawalselia oleh pihak Telekom Malaysia

Format soalan peperiksaan adalah dalam bentuk Objektif yang merangkumi teori fiber optik seperti pemasangan, penyambungan dan pengujian fiber optik serta keselamatan di tempat kerja. Soalan objektif tersebut mempunyai sebanyak 50 soalan dan peratus lulus adalah 70% dimana jawapan betul adalah 35 soalan.

Kelebihan Kursus

Kelebihan Kursus
 1. Kelayakan dan Pengiktirafan

  Membolehkan seseorang pekerja mahir itu mendapat kelayakan dan pengiktirafan dari Telekom Malaysia bagi melakukan kerja-kerja pemasangan Fiber Optik di bahagian Luaran dan Dalaman.

 2. Berdaftar Kod Bidang CIDB

  Keperluan berdaftar dalam kod bidang CIDB iaitu E07 & E08.

 3. Teori dan Praktikal

  Pekerja mahir dalam mempelajari teori dan praktikal serta mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam bidang fiber optik.

 4. Peluang Pekerjaan

  Peluang pekerjaan dan permintaan semakin meningkat dengan adanya teknologi High-Speed Broadband yang memerlukan naik taraf infrastruktur sistem telekomunikasi yang sedia ada.

Pakej Kursus

Pakej Kursus CA1C & CA2C
Pakej kursus ini meliputi :
 1. Tenaga Pengajar Berpengalaman.
 2. Tempoh Latihan Selama 1 Hari (7 Jam) Bagi Setiap Kursus.
 3. Tempoh Peperiksaan Selama (1.5 Jam) Bagi Setiap Kursus.
 4. Hands-on Menggunakan Peralatan Fiber Optik.
 5. Bahan Rujukan (Nota Latihan) Disediakan.
 6. Bahan Peralatan dan Perkakasan Latihan Disediakan.
 7. Alat Pandang Dengar (Laptop, LCD Projektor).
 8. Proses Pendaftaran Peperiksaan Dengan Pihak TM.
 9. Sijil Pencapaian.

Sijil Kecekapan

Tempoh sijil sah serta contoh Sijil Kecekapan
Sijil sah sehingga tempoh 5 tahun dan boleh diperbaharui sebelum tempoh tarikh luput.
Contoh Sijil CA1C1
contoh pelanggan rangkaian TEC
Contoh Sijil CA2C
contoh sijil rangkaian TEC

Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar kami adalah pakar industri dengan lebih dari 15 tahun pengalaman serta mempunyai pengetahuan teori dan praktikal yang mendalam dan berkebolehan untuk berkongsi pengalaman dalam menyelesaikan isu-isu yang sering ditemui di industri.

Asrul Nazrin Bin Ahmad Nuruddin

Seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi bagi bidang Gentian Optik dan Frekuensi Radio. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik daripada Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi program Radio Frequency Network Senior Technician (EE-036-3) serta Transmission Infrastructure Installation and Maintenance (EE-321-3:2012). Berpengalaman dalam Industri Telekomunikasi dan mahir dalam pelbagai bidang terutamanya 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, SDH, DWDM dan Fiber Optik dan pernah terlibat sebagai Pengurus Projek bagi beberapa projek pemasangan dan penyelenggaraan fiber optik dan Frekuensi Radio seperti UNIFI Project, TIME dotCom Project, Celcom Hammer Project, U-Mobile Multiband Project dan Celcom Moran Project. Selain itu, beliau juga berpengalaman dalam bidang Hybrid Power System bagi sektor telekomunikasi sebagai pengurus projek di myanmar selama 2 tahun.

Mohamad Hafizul Bin Norzalizan

Seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi bagi bidang Gentian Optik. Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) bagi program Wired Transmission Infrastructure Management (EE-321-4:2012) daripada ADTEC Kulim. Berpengalaman sebagai tenaga pengajar selama 2 Tahun dan memiliki Sijil Pegawai Latihan Vokasional (VTO) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Berpengalaman dalam Industri Telekomunikasi sebagai “Fiber Optic Technician” dan pernah terlibat dengan beberapa projek pemasangan dan penyelenggaraan fiber optik seperti UNIFI Project dan TIME dotCom.

Kejayaan Kami

Kisah Kejayaan Kami

Sehingga hari ini, TEC telah berjaya menganjurkan Kursus Latihan Kemahiran CA1C dan CA2C dengan teknik Pengajaran dan Pembelajaran yang amat berkesan kepada para peserta yang berjumlah melebihi 1000 orang peserta dengan peratus kelulusan berjaya memiliki Sijil Kecekapan CA1C dan CA2C adalah 100%. .

kejayaan kami TEC 2
kejayaan kami TEC 2

Request Education Counselling Appointment