FIBER OPTIK PROGRAMME
CA1C, CA2C, CA1A & CA2A

Sijil Kecekapan Fiber Optik (CA1C & CA2C) dan Pasangan Kuprum (CA1A & CA2A)

Sijil Kecekapan Fiber Optik (CA1C & CA2C) dan Pasangan Kuprum (CA1A & CA2A) adalah sijil yang dikeluarkan oleh Telekom Malaysia (TM) sebagai badan pertauliahan dan diiktiraf oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bagi memenuhi keperluan pekerja mahir dalam bidang Fiber Optik dan Kuprum.

Promosi

Dapatkan 10 Mata CCD (CIDB) dengan Kursus
(CA1C/E07), (CA2C/E08), (CA1A/E07) & (CA2A/E08)
berharga RM300 sahaja dalam masa 1 hari

 1. Harga Murah ( Yuran serendah RM 300 )
 2. 10 Mata CCD (CIDB)
 3. Kelas Teori Hanya 4 Jam
 4. Tips & Trick Jawab Ujian
 5. Jaminan 100% Lulus Sijil Kecekapan
 6. Pusat Latihan & Tenaga Pengajar Bertauliah
 7. Latihan Praktikal di dalam kelas juga dijalankan bagi peserta yang berminat

PENSIJILAN BERKUALITI, MURAH DAN CEPAT
UNTUK KONTRAKTOR TM ! KURSUS SECARA ONLINE!

contoh kelas pendawaian luaran TEC

Kursus Latihan

Kelas Persediaan Ujian Kecekapan Fiber Optik
1. Pendawaian Dalaman Fiber Optik (CA1C/E07)
Modul kursus ini merangkumi: -
 1. Keselamatan di Tapak Kerja
 2. Pengenalan Kabel Gentian Optik
 3. Pengetahuan AM Tentang Jalur Lebar Gentian Optik
 4. Infrastruktur Kabel Gentian Optik
 5. Pendawaian Dalaman Kabel Gentian Optik
 6. Pengujian Kabel Gentian Optik
 7. Amali pemasangan FASC pada Drop Fiber
2. Pendawaian Luaran Fiber Optik (CA2C/E08)
Modul kursus ini merangkumi: -
 1. Pengenalan kepada Kabel Fiber Optik dan Keselamatan
 2. Menarik Kabel Fiber Optik ke dalam Sub Duct
 3. Menarik Kabel Fiber Optik ke atas Tiang
 4. Penyambungan Kabel Fiber Optik (Splicing)
 5. Pengujian Kabel Fiber Optik (Testing)
 6. Amali penyambungan kabel Fiber Optik dengan menggunakan Splicing Machine
3. Pendawaian Dalaman Pasangan Kuprum (CA1A/E07)
Modul kursus ini merangkumi: -
 1. Pengkelasan Bangunan untuk Pendawaian Dalaman
 2. Kemudahan Peralatan Bahagian dalam untuk Memasang Laluan Kabel
 3. Pendawaian Dalaman Premis Pelanggan
4. Pendawaian Luaran Pasangan Kuprum (CA2A/E08)
Modul kursus ini merangkumi: -
 1. Keselamatan di Tapak Kerja
 2. Pengenalan Kepada Rangkaian Kabel Kuprum
 3. Kabinet Talian Kabel Kuprum
 4. Kabel Utama
 5. Kerja-Kerja Penarikan Kabel Kuprum dalam Sesalur
 6. Penyambungan Kabel PEUT-AC
 7. Sistem Penggera Tekanan Gas (GPA)
 8. Kabel Agihan (Talian Atas)
 9. Kelengkapan Tiang, Umbang & Peralatan Menarik Kabel
 10. Sistem Pembumian
contoh kelas pendawaian luaran TEC

Mengenai Kursus

Mengenai Kursus

Kelas persediaan ini dapat membantu para peserta menjawab soalan peperiksaan dengan lebih berkesan berkaitan pemasangan dan pengujian sistem fiber optik dan kuprum serta aspek keselamatan bagi kerja-kerja di Bahagian Dalaman (CA1C/CA1A/E07) dan di Bahagian Luaran (CA2C/CA2A/E08).

Sijil Kecekapan Fiber Optik dan Kuprum ini terbahagi kepada empat (4) jenis pensijilan iaitu :-

 1. 1(C) – Premis Pelanggan :

  Gentian Optik – Pemasangan, Penyambungan, Ujian dan Penyenggaraan

 2. 2(C) – Rangkaian :

  Gentian Optik – Pemasangan, Penyambungan, Ujian Dan Penyenggaran Aerial Dan Di Bawah Tanah

 3. 1(A) – Premis Pelanggan :

  Pasangan Kuprum – Pemasangan, Penyambungan, Ujian Dan Penyenggaran

 4. 2(A) – Rangkaian  :

  Pasangan Kuprum – Pemasangan, Penyambungan, Ujian Dan Penyenggaran Aerial Dan Di Bawah Tanah

Untuk mendapatkan Sijil Kecekapan Fiber Optik (CA1C & CA2C) dan Kuprum (CA1A & CA2A) para peserta dikehendaki lulus Peperiksaan TM yang dijalankan secara atas talian (Online) yang dikawalselia oleh pihak Telekom Malaysia (TM).

Format soalan peperiksaan adalah dalam bentuk Objektif yang merangkumi soalan teori seperti pemasangan, penyambungan dan pengujian fiber optik dan kuprum serta keselamatan di tempat kerja.

Soalan objektif tersebut mempunyai sebanyak 50 soalan dan peratus lulus adalah 70% dimana jawapan betul adalah 35 soalan.

Kelebihan Kursus

Kelebihan Kursus
 1. Kelayakan dan Pengiktirafan

  Membolehkan seseorang pekerja mahir itu mendapat kelayakan dan pengiktirafan dari Telekom Malaysia (TM) bagi melakukan kerja-kerja pemasangan kabel fiber optik dan kuprum di bahagian dalaman dan luaran.

 2. Berdaftar Kod Bidang CIDB (10 Mata CCD)

  Sijil Kecekapan ini boleh digunakan sebagai sijil teknikal untuk permohonan CIDB Gred G1 PPK, SPKK & PKK/STB dan didaftarkan di bawah kod bidang CIDB kategori E07 (Sistem Telekomunikasi Dalaman) dan E08 (Sistem Telekomunikasi Luaran).

 3. Teori dan Praktikal

  Pekerja mahir dalam mempelajari teori dan praktikal dan mendalami pengetahuan dalam bidang Fiber Optik dan Kuprum.

 4. Peluang Pekerjaan

  Peluang pekerjaan dan permintaan semakin meningkat dengan adanya teknologi High-Speed Broadband yang memerlukan naik taraf infrastruktur sistem telekomunikasi yang sedia ada.

Pakej Kursus

Harga Murah ( Yuran serendah RM 300 )
Pakej kursus CA1C, CA2C, CA1A dan CA2A ini meliputi :
 1. Tenaga Pengajar Berpengalaman.
 2. TEC Pusat Latihan Berkualiti dan Diiktiraf.
 3. Kelas Teori Hanya 4 Jam.
 4. TM Online Exam Hanya 1.5 Jam.
 5. Tips & Trick Jawab Ujian.
 6. Hands-On Menggunakan Peralatan Fiber Optik Bagi Yang Berminat.
 7. Bahan Peralatan dan Perkakasan Latihan Disediakan.
 8. Alat Pandang Dengar (Laptop, LCD Projektor).
 9. Proses Pendaftaran Peperiksaan Dengan Pihak TM.
 10. Sijil Pencapaian 10 Mata CCD (CIDB).
 11. Jaminan 100% Lulus Sijil Kecekapan.

Sijil Kecekapan

Tempoh sijil sah serta contoh Sijil Kecekapan
Sijil sah sehingga tempoh 5 tahun luput.
Contoh Sijil CA1C
contoh sijiL ca1c
Contoh Sijil CA2C
contoh sijil ca2c
Contoh Sijil CA1A
contoh sijil ca1a
Contoh Sijil CA2A
contoh sijil ca2a
Contoh Sijil Pencapaian dengan 10 Mata CCD
Sijil Pencapaian dengan 10 Mata CCD

Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar kami adalah pakar industri dengan lebih dari 15 tahun pengalaman serta mempunyai pengetahuan teori dan praktikal yang mendalam dan berkebolehan untuk berkongsi pengalaman dalam menyelesaikan isu-isu yang sering ditemui di industri.

Asrul Nazrin Bin Ahmad Nuruddin

Seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi bagi bidang Gentian Optik dan Frekuensi Radio. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik daripada Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi program Radio Frequency Network Senior Technician (EE-036-3) serta Transmission Infrastructure Installation and Maintenance (EE-321-3:2012). Berpengalaman dalam Industri Telekomunikasi dan mahir dalam pelbagai bidang terutamanya 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, SDH, DWDM dan Fiber Optik dan pernah terlibat sebagai Pengurus Projek bagi beberapa projek pemasangan dan penyelenggaraan fiber optik dan Frekuensi Radio seperti UNIFI Project, TIME dotCom Project, Celcom Hammer Project, U-Mobile Multiband Project dan Celcom Moran Project. Selain itu, beliau juga berpengalaman dalam bidang Hybrid Power System bagi sektor telekomunikasi sebagai pengurus projek di myanmar selama 2 tahun.

Mohamad Hafizul Bin Norzalizan

Seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi bagi bidang Gentian Optik dan Frekuensi Radio. Memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) bagi program Wired Transmission Infrastructure Management (EE-321-4:2012) daripada ADTEC Kulim. Berpengalaman sebagai tenaga pengajar selama 5 Tahun dan memiliki Sijil Pegawai Latihan Vokasional (VTO) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia serta Train The Trainer. Berpengalaman dalam Industri Telekomunikasi sebagai “Fiber Optic Technician” dan pernah terlibat dengan beberapa projek pemasangan dan penyelenggaraan fiber optik seperti UNIFI Project dan TIME dotCom.

Khairul Izzat Bin Mustafa

Seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam Kejuruteraan dan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik serta Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi bagi bidang Gentian Optik, Pasangan Kuprum dan Frekuensi Radio. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi program Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik Tiga Fasa (EE-320-3:2012). Memiliki Sijil Kecekapan Fiber Optik (CA1C & CA2C) serta Sijil Pasangan Kuprum (CA1A & CA2A). Berpengalaman sebagai tenaga pengajar selama 10 Tahun dan memiliki Sijil Pegawai Latihan Vokasional (VTO) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia (JPK) serta Train The Trainer. Berpengalaman dalam Industri Telekomunikasi sebagai “Fiber Optic Engineer” dan pernah terlibat dengan beberapa projek pemasangan dan penyelenggaraan fiber optik seperti UNIFI Project dan TIME dotCom.

Kejayaan Kami

Kisah Kejayaan Kami

Sehingga hari ini, TEC telah berjaya menganjurkan Kursus Latihan Kemahiran CA1C, CA2C, CA1A & CA2A dengan teknik Pengajaran dan Pembelajaran yang amat berkesan kepada para peserta yang berjumlah melebihi 1000 orang peserta dengan peratus kelulusan berjaya memiliki Sijil Kecekapan CA1C, CA2C, CA1A & CA2A adalah 100%.

Tarikh Kursus CA

TARIKH-JUN24
TARIKH-JULAI24
TARIKH-OGOS24
TARIKH-SEPTEMBER24
TARIKH-OKTOBER24
TARIKH-NOVEMBER24
TARIKH-DISEMBER24

Request Education Counselling Appointment

SLOGAN TEC